Designed and built with care, filled with creative elements

Pursuing excellence in higher education

Top
  /  Economy   /  मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे दालनात आपले स्वागत आहे

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे दालनात आपले स्वागत आहे

मा.मंत्री.उच्च व तंत्रशिक्षण तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा यांचे कार्यालयात प्राप्त विविध टपाल व इतर विविध विषयांचे संगणकीय प्रणालीव्दारे नोंद घेणे तसेच त्याची पोहोच संबधितास ईमेल, संदेशाव्दारे पाठविण्‍याकरीता विशेष प्रणाली निर्माण करण्यात आहे.

संगणकीय प्रणाली पत्रव्यव्हार

 

 

Post a Comment

Font Resize